Langs de Hoofdweg die het Groningse dorp Midwolda doorsnijdt, staat tamelijk onopvallend het sobere gebouw van de christelijke gereformeerde kerk. Des te opvallender is de naam op de gevel: Crux Ancora Vitae.In 1967 liet de gemeente een nieuwe kerk bouwen omdat er behoefte was aan extra zaalruimte, vertelt ouderling H. Dieterman (73) in de kleine consistorie. Het bedehuis verrees op een steenworp afstand van de oude kerk, die de functie van werkplaats kreeg en nog steeds "Chr. Ger. Kerk" boven de ingang heeft staan.Tijdens de bouw bood een "anoniem persoon" de kerk een naam aan. Dieterman: "Het ging om een gepensioneerde politieagent uit Winschoten die geen lid was van onze gemeente. Meer weten we niet van hem, omdat ds. H. H. Westerterp zijn wens om anoniem te blijven, respecteerde. De man had 'Crux Ancora Vitae' op zijn woning staan, maar zocht er een nieuwe, passende bestemming voor."

Het kruis is het anker des levens, zo luidt de Nederlandse vertaling van de Latijnse tekst. De kerkenraad achtte die passend voor het kerkgebouw en aanvaardde het geschenk dankbaar. "Voor mij persoonlijk betekent de naam veel. Je moet als christen altijd weer terug naar de voet van het kruis", zegt Dieterman. Het sobere karakter van het kerkgebouw past volgens hem bij de gemeente, die vooral uit arbeiders bestaat. "We zijn niet kapitaalkrachtig."

 Het ledental daalde sinds 1967 van 263 naar 118. De kerkzaal telt 175 zitplaatsen die 's zondags voor twee/derde zijn bezet. Sinds 2002 is de gemeente vacant. "We zijn een vergrijzende gemeente. Misschien dat hier nog eens in de twee jaar een kind wordt gedoopt", zegt Dieterman. De doopvont is gemaakt van het hout van een van de kerkbanken die bij de verhuizing van de oude naar de nieuwe kerk in 1967 overbleven.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 28-09-2010