Over het verloop van de kerkdiensten.

Bij het zingen wordt gebruikt gemaakt van psalmen in de oude berijming (uit 1773)  en nieuwe berijming van de psalmen. Verder is er de mogelijkheid om in de dienst liederen te laten zingen uit de Liedbundel CHR. GER. KERK ICHTHUS
De schriftlezing wordt gedaan uit de N.B.G. of  H.S.V. vertaling.

Bij doop-, belijdenis-, trouw-, rouwdiensten wordt de liturgie op stencil verzorgd.
In deze diensten is er de mogelijkheid om enkele liederen in de dienst te zingen.

Voor en na de dienst is er orgelspel.

Liturgie morgendienst:

Welkomstwoord en mededelingen
Samenzang
Gelegenheid voor Stilgebed (op de kansel)
Votum, Groet (staande)
Samenzang
Lezing van de Wet (mag uit: Exodus 20, Deuteronomium 5, Leviticus 19)
Samenzang
Gebed
Schriftlezing
Samenzang
Prediking
Samenzang
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Samenzang (staande)
Zegen (staande)

Liturgie middagdienst:

Welkomstwoord en mededelingen
Samenzang
Gelegenheid voor Stilgebed (op de kansel)
Votum, Groet (staande)
Samenzang
Gebed
Schriftlezing
Samenzang
Prediking
Samenzang
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Geloofsbelijdenis (12 artikelen, of geloofsbelijdenis van Nicea)
Samenzang (staande)
Zegen (staande)