De mannenvereniging 'Rondom het Woord' vergadert tijdens de winterperiode (van oktober tot april) in de regel eens in de veertien dagen. De avonden worden begonnen met het zingen van een psalm. Er wordt dan een bijbelgedeelte gelezen dat aansluit bij het te behandelen onderwerp.
Meestal wordt er een onderwerp behandeld uit 'De Saamwerker". De schetsen en de daarbij behorende vragen die naar aanleiding daarvan worden besproken, zorgen meestal voor een goede een leerzame bijbelstudie.